Avklaringssamtale

Dersom du vet at en mindreårig jente har vært utsatt for kjønnslemlestelse, bør du snakke med foresatte for å avklare behov og oppfølging. For voksne kvinner og jenter over 16 år kan du snakke direkte med henne.  

  • Har hun spesielle behov med tanke på eventuelle plager og komplikasjoner?
  • Hvordan stiller kvinnen/barnets foresatte seg til eventuell medisinsk/psykologisk utredning?
  • Er det flere jenter i familien som er i risiko for å bli utsatt for kjønnslemlestelse?
  • Er det andre barn i familien, (eldre) jentebarn som allerede er kjønnslemlestet og som også trenger eller bør få tilbud om behandling/hjelp/støtte?
  • Hvilke holdninger har familien til kjønnslemlestelse i dag?

Les videre om samtaler med berørte og deres familier.

Jeg vet at kjønnslemlestelse har skjedd