Når og hvor skjedde inngrepet?

Det er viktig å få klarhet i om inngrepet skjedde nylig eller lang tid tilbake. Når inngrepet skjedde vil kunne være avgjørende både for jenta eller kvinnens komplikasjoner samt dine oppgaver. 

Har inngrepet nettopp funnet sted, bør du være oppmerksom på mulige akutte komplikasjoner. Skjedde det lenger tilbake i tid, og kanskje lang tid før ankomst til Norge, vil man ikke se endringer i atferd eller psyke. Spør likevel om komplikasjoner og plager. De berørte kan ofte ikke selv se sammenhengen mellom eventuelle plager og inngrepet. Henvis videre til helsehjelp ved behov. I alle regionale helseforetak er det spesiell kompetanse på vurdering og behandling av komplikasjoner og konsekvenser av kjønnslemlestelse, herunder åpnende inngrep for kvinner med infibulasjon, type III kjønnslemlestelse.

Når kjønnslemlestelse har skjedd før ankomst til Norge, er det normalt ingen opplysningsplikt (meldeplikt) til barneverntjenesten eller straffeforfølgelse. Norsk lovverk omfatter bare de som er beboere i landet. Disse vil kunne straffeforfølges og meldes til barnevernet hvis de foretar en kjønnslemlestelse av sitt barn under et ferieopphold. Les videre om hva du gjør dersom inngrepet ble utført i utlandet i departementets veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse (side 24).

Jeg vet at kjønnslemlestelse har skjedd