Hjelpeinstanser og kirurgi

Jenter og kvinner som er blitt kjønnslemlestet kan ha behov for helsehjelp og veiledning i forbindelse med seksualitet, vannlating, menstruasjon, svangerskap og fødsel, eller de kan ha et ønske om henvisning og hjelp til et åpnende inngrep. 

Hjelpetilbud kan dreie seg om alt fra en samtalepartner å drøfte situasjonen med til et ønske om åpnende inngrep. Gjennomført kjønnslemlestelse er først og fremst et helseproblem og må håndteres av helsevesenet. Det kan også være aktuelt med råd og veiledning i forbindelse med svangerskap og fødsel eller hjelp til å bearbeide psykiske traumer knyttet til inngrepet. Det er viktig å utrede om en som er blitt utsatt for kjønnslemlestelse har komplikasjoner som kan avhjelpes, og bistå til at hun får hjelp. For mindreårige bør dette helst skje i samarbeid med foresatte. Dersom foreldrene motsetter seg helsehjelp til datteren, kan det bli aktuelt å melde bekymring til barneverntjenesten.

Under finner du oversikt over hjelpeinstanser og kirurgiske tilbud som du eller jenta/kvinnen kan henvende dere til, avhengig av alder, problemstilling og lokale forhold.

Hjelpeinstanser og kirurgi