Hvilke tegn skal du se etter?

Hvis du er bekymret for at noen står i fare for å bli kjønnslemlestet, er det visse tegn du bør være oppmerksom på. Det er summen av flere indikatorer som gir grunn til bekymring. At en jente har bakgrunn fra et land der kjønnslemlestelse er vanlig, er ikke alene tilstrekkelig for en begrunnet bekymring. 

Bakgrunnsopplysninger

 • Jenta har bakgrunn fra et land, region og/eller en etnisk gruppe som tradisjonelt praktiserer kjønnslemlestelse.
 • Jentas mor er kjønnslemlestet.
 • Jenta har eldre søstre som er kjønnslemlestet.
 • Jenta er i «vanlig alder» for kjønnslemlestelse. Vanlig alder varierer mellom land, regioner og etnisk bakgrunn, og endres over tid og ved migrasjon. Alder for risiko kan være lavere eller høyere enn vanlig alder for praksisen i hjemlandet.
 • Jenta har kort botid i Norge: mindre enn fem år.

Forestående reise

 • Det er gitt opplysninger om en forestående utenlandsreise til familiens hjemland.
 • Foreldre søker om, eller har fått innvilget, forlenget ferie for jenta.
 • Jenta skal reise alene til besteforeldre eller andre omsorgspersoner i utlandet.

Men: Det kan ikke utelukkes at kjønnslemlestelse kan utføres også i Norge eller i et annet vestlig land.

Konkrete opplysninger

 • Jenta selv eller andre som står henne nær gir opplysninger om at hun kan bli utsatt for kjønnslemlestelse.

Holdninger

 • Jentas foreldre er positive til praktisering av kvinnelig kjønnslemlestelse.

 

Tegn som ikke automatisk kan tolkes som risiko:

 • Det finnes ingen indikasjoner på at klesdrakt, som for eksempel grad av tildekning, har sammenheng med utsatthet eller risiko for kjønnslemlestelse.
 • Religion er heller ikke et klart tegn. Kjønnslemlestelse praktiseres av muslimer, men ikke i alle muslimske land. I områder med mange muslimer, slik som i India og Pakistan, er kjønnslemlestelse uvanlig (selv om bohra-gruppen utgjør et unntak). Også kristne praktiserer kjønnslemlestelse i land der kjønnslemlestelse er vanlig.
 • I noen land gir høyere utdanning og urban bosetting noe lavere risiko for kjønnslemlestelse, mens det i andre land er omvendt.

Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje