Om kjønnslemlestelse

Kunnskap om hva kjønnslemlestelse er og hvorfor det praktiseres er avgjørende både for å forebygge og avverge inngrep, og for å kunne tilby riktig hjelp og støtte til de jentene som allerede er utsatt. Alle former for kjønnslemlestelse er forbudt.

Innhold