Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse har skjedd

Dersom du er bekymret for at en jente er blitt kjønnslemlestet, bør dette avklares. Jenta kan ha behov for hjelp og støtte, både i de tilfeller der inngrepet har skjedd nylig og der inngrepet skjedde for lenge siden.

Innhold