Hva hvis inngrepet er utført i utlandet?

Du har også et ansvar for å følge opp dersom du får vite at en jente er kjønnslemlestet og at inngrepet er utført i utlandet. Dine plikter avgjøres av enkelte forhold. 

Dersom kjønnslemlestelse er utført i utlandet før ankomst til Norge:

Når kjønnslemlestelse er blitt utført før ankomst til Norge, er det vanligvis ingen opplysningsplikt til barneverntjenesten. Men jenter og kvinner som er blitt utsatt for kjønnslemlestelse, nylig eller for flere år siden, kan ha ulike helseplager, ubehagelige konsekvenser eller bekymringer og ønsker om kunnskap som de kan få hos helsevesenet eller andre.

Dersom kjønnslemlestelse er utført i utlandet på en norsk statsborger eller jente bosatt i Norge:

Der kjønnslemlestelse er blitt utført på en jente eller kvinne som er norsk statsborger eller bosatt i Norge, kan de som har utført eller bidratt til at kjønnslemlestelse ble utført i utlandet være strafferettslig ansvarlige. Det betyr at alle personer med tilhold i Norge som bidrar til at en kvinne eller jente utsettes for kjønnslemlestelse utenfor Norge, kan straffes for dette.

Helsepersonell og ansatte på familievernkontorer skal imidlertid ikke anmelde utførte kjønnslemlestelser uten samtykke. Skole- og barnehageansatte har større adgang til å formidle informasjon til politiet. En anmeldelse kan for eksempel gi rett til voldsoffererstatning. Hensynet til jentas omsorgssituasjon, helse og hva som er best for henne, skal være i fokus. Les mer om anmeldelse av utført kjønnslemlestelse på side 24 i veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse.

Jenta/kvinnen skal uansett tilbys helsehjelp og oppfølging.

Kjønnslemlestelse av en datter kan bety at foresatte opprettholder tradisjonen eller ikke klarer å motstå press fra andre. Derfor kan søsken eller andre i husholdet stå i fare for å utsettes for kjønnslemlestelse. Hvis du er bekymret for, eller anser det som sannsynlig, at dette kan skje, kan du ha opplysnings- eller avvergingsplikt.

Klikk her for å lese mer hvis du er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje.

Jeg vet at kjønnslemlestelse har skjedd