Hvordan sende bekymringsmelding til barnevernet?

Det kan iblant være vanskelig å vite om du har opplysningsplikt og skal melde en sak til barnevernet. Under belyses noen forhold som kan være lurt å ta i betraktning før du melder eller ikke. 

Hvis du er i tvil om hvorvidt du skal melde, kan du kontakte den lokale barneverntjenesten og anonymisere opplysningene om jenta. Del bekymringene dine og be om vurdering og råd.

Hvis du har bestemt deg for å melde:

  • Er det utviklet egne melderutiner der du arbeider?
  • Konsultér eventuelt overordnet.
  • Ta gjerne kontakt med barneverntjenesten over telefon på forhånd for å få hjelp til å vurdere hvorvidt det er riktig å melde til barneverntjenesten, for å få råd om hvordan meldingen skal utformes, bli enige om hva man skal si til de foresatte, og for å avklare arbeidsfordeling mellom meldingsinstans og barneverntjeneste.

De som melder i kraft av sin arbeidsstilling, bør melde skriftlig og har ikke anledning til å melde anonymt. Dersom det er akutt bør du ringe først, og så kan meldingen skrives i etterkant. Husk å informere barneverntjenesten dersom det er behov for tolk.

Når du har meldt et forhold til barneverntjenesten, må denne gjennomgå meldingen snarest, og senest innen en uke. Barneverntjenesten vil vurdere om det er behov for videre undersøkelser eller om meldingen skal henlegges.

Du kan lese mer om barneverntjenesten generelt og om hvordan du kan melde på barnevernet.no.

Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse har skjedd