Hvilke tegn skal du se etter?

Det finnes ingen forskningsbasert kunnskap som gir oss sikre indikasjoner på nylig gjennomført kjønnslemlestelse. Derfor må du være vàr, åpen og bruke kunnskap fra andre felt.  

Noen av tegnene under kan være en indikasjon på at kjønnslemlestelse eller andre former for vold eller overgrep nylig har skjedd.

Vær oppmerksom dersom du merker at en jente har:

 • psykiske forandringer:
  • endring i humør
  • jenta blir stillere, virker mer sjenert, vanskeligere å få kontakt med, holder seg mer for seg selv
  • jenta blir trist og innadvendt
  • får dårligere konsentrasjonsevne
 • magesmerter, endring fra tidligere
 • nye problemer med vannlating, langvarige og hyppige toalettbesøk, eller at en yngre jente har begynt å tisse på seg igjen etter at hun er blitt «tørr»
 • gjentatte urinveis- og underlivsinfeksjoner, endring fra tidligere
 • problemer og eventuelt økt fravær i forbindelse med menstruasjon, menstruasjon blir mer smertefull og langvarig
 • forandret bevegelsesmønster, problemer med eller uvilje til å delta i lek, idrett, sykling og liknende

Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse har skjedd