Jeg vet at kjønnslemlestelse har skjedd

Det er ikke straffbart å være kjønnslemlestet. Derimot kan jenter og kvinner som er blitt kjønnslemlestet ha behov for omsorg, støtte, informasjon og kanskje også samtaleterapi og/eller medisinsk behandling. Dette gjelder enten inngrepet har skjedd nylig eller for mange år siden.

Innhold