Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje

Er du i ditt arbeid bekymret for at en jente skal bli kjønnslemlestet, kan du finne råd om ulike framgangsmåter her.

Innhold