Hvordan kan du vite at en jente er kjønnslemlestet?

Du kan på flere måter få vite at en jente eller kvinne er kjønnslemlestet. 

Her er noen eksempler på ulike vis kjønnslemlestelse kan bli bekreftet på:

  • En jente eller kvinne forteller det selv.
  • Foresatte informerer om det. I så fall anbefales det at man i samarbeid med foresatte og/eller jenta forsøker å få til en medisinsk undersøkelse hos kompetent helsepersonell for å kartlegge omfang og eventuelt behov for helsehjelp.
  • Fagperson (som barnehageansatt, gymlærer, helsesykepleier) observerer tegn/symptomer og jenta og/eller de foresatte bekrefter inngrepet. Husk at for et utrent øye kan andre tilstander forveksles med kjønnslemlestelse. Ukyndige tar ofte feil. Terskelen bør være lav for å be om vurdering fra kompetent helsepersonell.
  • Lege/helsepersonell med kompetanse har bekreftet kjønnslemlestelse. Helsestasjonene (jordmor/lege) har en viss kompetanse. Omfattende former for kjønnslemlestelse kan være lett å se, mens det ved mindre inngrep kan være vanskeligere å identifisere. Det anbefales da å henvise til barnehusene eller barne- eller gynekologisk avdeling med erfaring og kompetanse. Alle universitetssykehus har kvinneavdelinger med spesiell kompetanse på dette. Se hjelpetilbud.

Jeg vet at kjønnslemlestelse har skjedd