Hvordan snakke med foreldrene?

Hvis du er bekymret for at en mindreårig jente skal bli utsatt for kjønnslemlestelse, kan det være aktuelt å kalle inn jentas foresatte til en samtale.  

Før du kaller inn til en samtale med jentas foreldre, kan det være viktig å vite litt om kjønnslemlestelse og hvordan du kan ta opp og snakke om temaet.

Klikk her for å lese mer om hvordan gjennomføre en samtale med berørte og deres foreldre om kjønnslemlestelse.

Husk at det å ha bakgrunn eller familiebakgrunn fra et land der kjønnslemlestelse praktiseres, ikke er nok alene for en begrunnet bekymring. Les hvilke tegn du bør være oppmerksom på her.

Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje