Helsekonsekvenser og komplikasjoner

Alle typer kjønnslemlestelse er forbundet med akutt risiko og langvarige senskader, kroniske plager eller andre komplikasjoner. Hvor omfattende disse er, vil variere. 

Inngrepets omfang, omskjærerens ferdigheter, bruk av smertelindring og de hygieniske forholdene under og etter inngrepet vil ha betydning for skadeomfanget. I tillegg vil komplikasjonene påvirkes av hvilke metoder som brukes for å stoppe blødninger og forebygge infeksjoner, og hvordan helingsprosessen forløper. Noen komplikasjoner er akutte, mens andre kan melde seg på lengre sikt. Les mer på sidene under.

Helsekonsekvenser og komplikasjoner