Hvordan sende bekymringsmelding til barnevernet?

Dersom du er bekymret for at en jente under 18 år skal bli kjønnslemlestet, skal du melde fra til barnevernstjenesten. 

Dersom du er i tvil om hvorvidt du skal melde, kan du kontakte den lokale barneverntjenesten og anonymisere opplysningene om jenta. Del bekymringene dine og be om vurdering og råd.

Hvis du har bestemt deg for å melde bør du undersøke om det er utviklet egne melderutiner der du arbeider. Du bør eventuelt konsultere overordnet på din arbeidsplass. Ta gjerne kontakt med barneverntjenesten over telefon i forkant for å:

  • få hjelp til å vurdere hvorvidt det er riktig å melde til barneverntjenesten
  • få råd om hvordan meldingen skal utformes
  • bli enige om hva man skal si til jentas foresatte
  • avklare arbeidsfordeling mellom meldingsinstans og barneverntjenesten

De som melder i kraft av sin arbeidsstilling, bør melde skriftlig og har ikke mulighet til å melde anonymt. Dersom det er akutt bør du ringe først. Meldingen kan så skrives i etterkant. Husk å informere barneverntjenesten hvis det er behov for tolk.

Når du har meldt et forhold til barneverntjenesten, må barnevernet gjennomgå denne snarest, og senest innen en uke. De vil dermed vurdere om det er behov for videre undersøkelser eller om meldingen skal henlegges.

Du kan lese mer om hvordan sende bekymringsmelding på barnevernets egne sider. Les mer her om hva som skjer når du melder en bekymring til barnevernet.

Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje