Hvordan snakke om kjønnslemlestelse

Samtaler om kjønnslemlestelse kan forløpe på ulike måter, avhengig av hvor i hjelpeapparatet du jobber og hensikten med samtalen.  

Det kan være aktuelt å kalle inn jentas familie til en samtale, enten ved generelt forebyggende arbeid, ved mistanke om forestående kjønnslemlestelse eller mistanke om at en jente eller kvinne har plager etter kjønnslemlestelse. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, vurdere og forebygge risiko for kjønnslemlestelse eller å vurdere behovet for – og gi tilbud om – helsehjelp.

Kjønnslemlestelse kan være et sensitivt tema, og det er viktig å møte foreldre og jenter fra aktuelle land med tålmodighet, respekt og forståelse. Informasjon om forbudet, helsekonsekvenser og helsehjelp må formidles på en god måte.

Her kan du finne råd og tips til forberedelser og gjennomføring av samtaler, alt fra rutinemessige, forebyggende samtaler, til samtaler med barn, eller gruppesamtaler med ungdom eller voksne kvinner.

Hvordan snakke om kjønnslemlestelse