Praktisering av kjønnslemlestelse

Begrunnelser for kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er en sterkt forankret kulturell praksis. Kjønnslemlestelse praktiseres på tvers av religion, både hos muslimer, kristne og andre.

I land der kjønnslemlestelse er vanlig, er praksisen en sosial norm. Det innebærer at folk i et samfunn der kjønnslemlestelse er vanlig, forventer at alle viderefører praksisen. De som derimot ikke følger normen, kan bli mobbet og utestengt. Slik bidrar sosial forventning og press til at folk tenker at kjønnslemlestelse er til det beste for jenta. Selv om de kan være klar over smerten og noen av helseskadene, kan frykten for eksklusjon og fordømmelse være sterkere.

Kjønnslemlestelse som tradisjon er eldre enn både kristendommen og islam. Enkelte steder har begrunnelser for å utføre kjønnslemlestelse blitt vevd inn i religionen. Ingen religion krever kjønnslemlestelse. Men det er uenighet innen islam om tolkning av en hadith som omtaler praksisen. Hadither er nedskrevne fortellinger om det profeten Muhammed sa og gjorde, og de skal være retningsgivende for tolkning av religiøs praksis.

Argumentene for kjønnslemlestelse kan forsterkes i eksil. 

 

Religion

Kjønnslemlestelse hevdes å:

 • være religiøst påbudt eller fordelaktig
 • hjelpe kvinner med å holde seg til religionens moralske regler

Seksualitet

Kjønnslemlestelse hevdes å:

 • beskytte mot seksuelle drifter som kan lede til «umoralsk» seksuell atferd. Det omfatter vanligvis sex før eller utenfor ekteskapet.
 • være bevis på jomfrudom ved inngåelse av ekteskap (primært ved infibulasjon/type III)
 • være nødvendig for å bli gift
 • beskytte mot voldtekt og uønsket graviditet

Tilhørighet

Kjønnslemlestelse hevdes å:

 • være et tradisjonelt påbud videreført fra de berørtes forfedre
 • innvie jenter i voksne kvinners liv
 • være nødvendig for sosial aksept

Estetikk og kjønn

Det hevdes at:

 • hvis ikke klitoris eller kjønnslepper skjæres vekk, vil de fortsette å vokse til penisstørrelse
 • inngrepet «roer ned» jenta slik at hun ikke blir aggressiv, utagerende eller får annen atferd som oppfattes som mannlig og/eller umoralsk
 • inngrepet er nødvendig for at jenta skal modnes og utvikle seg til en kvinne
 • klitoris er farlig og barnet kan dø under fødselen hvis det berører klitoris
 • klitoris er farlig og kan skade mannens organer ved berøring
 • kjønnslemlestelse er knyttet til renhet: estetisk, luktmessig, religiøs og moralsk

Praktisering av kjønnslemlestelse