Ressurser og infomateriell

Filmer

Fra de berørtes perspektiv:

  • Over: «Hvorfor gjorde du det, mamma?» – Safia Abdi Haase, norsk-somalisk sykepleier som har opplevd inngrepet, forteller og reflekterer. NKVTS og Cynergi Film (2011)
  • Ung og omskåret. RVTS sør (2012)
  • Nå snakker vi sammen – en film om og med somaliere som arbeider mot kjønnslemlestelse. Produsert av Primærmedisinsk verksted (PMV) i samarbeid med Likestillingssenteret, med støtte fra OK-prosjektet og stiftelsen Helse og rehabilitering (2011).
  • The Cut – kort-dokumentar. Produsert av norske Phantomfilm (2009).
  • Razor’s Edge: The Controversy of Female Genital Mutilation – informasjonsfilm. Produsert av Integrated Regional Information Networks (IRIN) i Kenya.
  • My daughter, dry your tears. Filmen er på somali med engelsk og fransk teksting.  Filmen er primært mot infibulasjon (type III KLL). Produsert av den belgiske organisasjonen Respect for change (2005).
  • My sis will be safe – engelsk versjon. Filmen viser hvordan NGO-en AJBFB arbeider mot kjønnslemlestelse nord i Burkina Faso (2009).
  • The cutting tradition – Filmen viser noen av begrunnelsene for og holdningene til kjønnslemlestelse i flere land (Egypt, Burkina Faso, Djibouti og Etiopia). Produsert av SafeHands for Mothers på oppdrag fra FIGO –  The International Federation of Obstetricians & Gynecologists (2012).

Fra hjelpeapparatet:

Bakgrunn og forskning:

Ressurser og infomateriell