Ressurser og infomateriell

Veiledere og håndbøker

Veiledere

Veiledningsprogram

Kvinneligomskjæring.no – et veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres. RVTS sør.

Håndbok

Fra kunnskap til handling (stor pdf):  Håndbok om kjønnslemlestelse for helse- og sosialarbeidere, pedagoger og ansatte i mottak (2004). Boka har bidrag fra ulike forfattere og er redigert av Ragnhild Elise B. Johansen, prosjektleder for det tidligere OK-prosjektet (omsorg og kunnskap om kvinnelig omskjæring). Den kan lastes ned i PDF-versjon. Deler av boka er utdatert. Boka kan lastes ned kapittelvis eller i sin helhet nedenfor. Vær oppmerksom på til dels store filer:

Innholdsfortegnelse og kapittel 1-2 (4,4 Mb)
Kapittel 3-5 (6,3 Mb)
Kapittel 6-8 (6,4 Mb)
Kapittel 9-10 (6,6 Mb)
Kapittel 11-12 (4,4 Mb)
Kapittel 13 og stikkordsregister (2,4 Mb)
Boka i sin helhet (30,5 Mb)

Ressurser og infomateriell