Ressurser og infomateriell

Handlingsplaner

2021-2024

Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold – Arbeids- og inkluderingsdepartementet

2017-2020

Retten til å bestemme over eget liv. Handlingplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – Justis- og beredskapsdepartementet (pdf)

2013-2016

Handlingsplan mot kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og alvorlige begrensninger av unges frihet – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (pdf)

2012

Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (pdf)

2008-2011

Handlingsplan mot kjønnslemlestelse – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ressurser og infomateriell