Hvordan snakke om kjønnslemlestelse

Hjelpespørsmål til samtale

Noen forslag til hjelpespørsmål ved ulike utgangspunkt (trykk på pilene):

Hvordan introdusere temaet:

 • Som ansatt i … er jeg pålagt å ta opp temaet kjønnslemlestelse. Jeg vet at du/dere kommer fra et land hvor dette praktiseres.
 • Når jeg tar opp dette temaet, er det fordi det er viktig å forebygge at kjønnslemlestelse skjer. Hvis det allerede har skjedd, vil jeg informere om konsekvenser og muligheter for helsehjelp.

Hvordan spørre om holdninger til kjønnslemlestelse:

 • Praktiserer dere skikken i din familie? Fortell om tradisjonen. Stikkord: Omskjærer dere både jenter og gutter? Når gjør dere det? Hvem i din familie bestemmer om jenter skal gjennomgå inngrepet? Hvem utfører det? Har du tenkt noe på hvorfor dette er viktig i din familie? Hva skjer med jenta etter inngrepet? Hva oppnår jenta gjennom kjønnslemlestelse?
 • Dere kom hit da datteren deres var x år gammel, ble hun omskåret før dere kom til Norge?
 • Hvis familien bestemmer at jenta/den unge kvinnen ikke skal omskjæres, hva skjer med familien og med jenta da?
 • Nå når du er i Norge, så vet du sikkert at omskjæring av jenter er forbudt. Kan du si noe om tanker du har om det? Skaper det noe problem for deg at det ikke er lov?
 • Hva tenker du /dere [foreldre] om denne praksisen? Har dere tenkt på om dere vil omskjære døtrene deres?
 • Hva tenker din familie i hjemlandet om de norske reglene for omskjæring?

Dersom du er bekymret for at en jente kan bli utsatt for kjønnslemlestelse:

 • Kommer mor og/eller far fra en etnisk gruppe/klan/kaste/familie som praktiserer kjønnslemlestelse?
 • Hvilke holdninger har de foresatte selv til kjønnslemlestelse?
 • Føler de foresatte seg presset? Ville de kunne stå imot press? Hvordan?
 • Hvis de planlegger en utenlandsreise – skal det skje noen form for fest eller markering for den aktuelle jenta?
 • Har de foresatte tatt forholdsregler i forbindelse med at familien eller jenta (eventuelt sammen med søsken) skal reise til slektninger/opprinnelsesland?
 • Kjenner familien til medisinske og psykologiske konsekvenser av kjønnslemlestelse?
 • Kjenner de til lovverket og at alle former for kjønnslemlestelse er forbudt?
 • Er familien klar over at «sunna»-inngrep også er forbudt, fordi det også har risiko for helseskader og er et overgrep mot en mindreårig? Dette er spesielt aktuelt for grupper som tradisjonelt praktiserer infibulasjon (type III).
 • Er mor, (eldre) søstre, andre kvinnelige slektninger blitt utsatt for kjønnslemlestelse?

Dersom foresatte har negative holdninger til kjønnslemlestelse:

 • Så bra at dere ikke tenker å omskjære datteren deres, er dette noe dere også diskuterer med familien i hjemlandet? Hva tror dere familien i hjemlandet tenker om dette?
 • (Hvis eldre søsken er omskåret:) Hva har fått deg/dere til å endre mening?
 • Hvordan vil du/dere beskytte jenta deres så ikke noen andre omskjærer henne, eventuelt på ferie i hjemlandet? Hvordan kan du stå imot press fra andre?
 • Jeg vet at noen opplever press fra familien i hjemlandet, og synes det er vanskelig å stå imot, hvordan er det for dere?
 • Er det noen fare for at for eksempel besteforeldre arrangerer kjønnslemlestelse for din datter også mot din viten og vilje? Kan du bruke den norske loven som beskyttelse? Hvordan? Hva annet kan du bruke? For eksempel en kontrakt?
 • Har dere tenkt å bli boende i Norge eller planlegger dere å flytte tilbake? Hvordan blir det å flytte tilbake hvis døtrene ikke er omskåret?

Dersom jenta allerede er kjønnslemlestet:

 • Jenter som er omskåret kan lettere få infeksjoner i underlivet. Dette fordi det er mer nakent og åpent hvis vev er fjernet. Hvis jenta er infibulert kan det hindre at urin og menstruasjonsblod kommer ut slik det skal.
 • Jenter som er omskåret kan oppleve at det vokser fram kuler eller klumper nær arret. Er det noe du kjenner igjen?
 • Noen av dem som er blitt omskåret, opplever at det tar lang tid å tisse eller at det er vondt eller vanskelig. Er det noe din datter kan være plaget med/noe du kjenner igjen?
 • Mange tror at plagene de har i underlivet, som «alltid» har vært der, ikke kan gjøres noe med. I mange tilfeller er det hjelp å få.

Hvordan snakke om kjønnslemlestelse