Hvordan snakke om kjønnslemlestelse

Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse

Skolehelsetjenesten og helsestasjoner skal rutinemessig tilby samtale og frivillig underlivsundersøkelse til jenter i risikosonen.

Tilbudet gis i første rekke til jenter med bakgrunn fra land der forekomsten av kjønnslemlestelse er mer enn 30 %. Nyankomne til Norge skal få dette tilbudet innen ett år etter ankomst til landet gjennom helsetjenesten ved asylmottaket eller i bostedskommune. Barn bosatt i Norge skal få tilbud om undersøkelse gjennom helsestasjon eller skolehelsetjeneste ved skolestart (5-6 år), i 5. klasse (10-11 år) og i løpet av ungdomsskolen (14-16 år).

Mer om innkalling til samtale og undersøkelse kan du lese i Helsedirektoratets veileder om tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse (pdf).

Underlivsundersøkelsen kan bare gjøres etter samtykke fra pasienten selv, eller pasientens foresatte dersom det dreier seg om et barn under 16 år. Undersøkelsen skal i utgangspunktet utføres av lege tilknyttet helsestasjon/skolehelsetjenesten.

Les om hvordan du kan gå fram dersom:

Hvordan snakke om kjønnslemlestelse