Ressurser og infomateriell

Brosjyrer om kjønnslemlestelse

Brosjyrer om kjønnslemlestelse finnes på flere språk. Brosjyrene kan leses på nett, lastes ned, eller bestilles i større opplag for bruk i jobben din.

Trykk her for å bestille trykkede brosjyrer – gratis postlevering. Samtlige brosjyrer er tilgjengelig som pdf nedenfor.

 

Kroppen din er perfekt fra naturens side – og det er du som bestemmer over den (2019)
Brosjyren er skrevet med unge jenter i risiko for kjønnslemlestelse som målgruppe. Den gir innsikt i definisjoner, typologi, utbredelse og rettigheter til egen kroppslig integritet.

Last ned PDF-ernorsk, engelsk, amharisk, arabiskfransk, somali, sorani og tigrinja.

Finnes i trykket utgave på: norsk, engelsk, amharisk, arabisk, fransk, somali, sorani og tigrinja.

    

Er det lurt å omskjære døtrene sine? (2019)
Brosjyren er stilet til bruk i forebyggende samtaler med foresatte fra land hvor kjønnslemlestelse er utbredt. Den gir tips til hvordan foresatte kan motstå press fra slekt og andre, barns rettigheter og informasjon om loven mot kjønnslemlestelse.

Last ned PDF-er: norsk, engelsk, franskamharisk, arabisksomalisorani og tigrinja.

Finnes i trykket utgave på: norsk, engelsk, amharisk, arabisk, fransk, somali, sorani og tigrinja.

 

Omskåret? Alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner (2014)
Brosjyren er stilet til kvinner som er blitt kjønnslemlestet type III, infibulasjon, og gir praktiske tips og kontaktadresser for offentlige klinikker som tilbyr åpnende operasjoner. Siden brosjyren er fra 2014, kan kontaktinformasjon være utdatert.

Last ned PDF-ernorsk, engelsk, fransk, somali, tigrinja, amharisk og arabisk.

Finnes i trykket utgave på: norsk

 

Er du gutt og har spørsmål om kvinnelig omskjæring? (2014)
Dette er en liten og enkel brosjyre rettet mot unge gutter fra land der kjønnslemlestelse er vanlig, med svar på spørsmål mange unge gutter lurer på.

Last ned PDF-er: norsk, engelsksomali og arabisk.

Finnes i trykket miniutgave på: norsk

 

 

Se også Helsedirektoratets brosjyre om kjønnslemlestelse: Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse.

Ressurser og infomateriell